Verhuur voorwaarden

Een boekingsaanvraag kan kosteloos in optie worden genomen. Als de optie niet binnen 14 dagen definitief is bevestigd, vervalt deze automatisch. Direct na definitieve bevestiging van de boeking stuurt de Vereniging Behoud de Volendammer Botters een factuur op basis van de genoemde verhuurprijzen. Het factuurbedrag dient tenminste één week voor de verhuurdag op de bankrekening van de Vereniging Behoud de Volendammer Botters te zijn bijgeschreven. Zo niet, dan wordt de overeenkomst door de Vereniging Behoud de Volendammer Botters ontbonden en wordt er niet gevaren.

Op de verhuur van de schepen VD5, VD17, VD84 en VD172 zijn de Algemene Voorwaarden van BBZ/MCVN/TCN van toepassing, behalve daar waar afwijkende voorwaarden zijn geformuleerd. Deze Algemene Voorwaarden worden u  digitaal toegezonden. Indien de afnemer inkoopvoorwaarden hanteert, die strijdig zijn met het hierboven gestelde, dan prevaleert het hierboven gestelde.